Regulament giveaway “Spring Giveaway”

Art 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul (Organizatorul) giveaway-ului (Concurs) “Spring Giveaway” este societatea comercială S.C. DAN ELIS S.R.L. cu sediul în TOPRAISAR, Str Dobroei nr 9, jud Constanta înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J13/5551/1992 cod fiscal nr. RO1908896 reprezentată de ELENA OANCEA în calitate de ADMINISTRATOR. Acest concurs este organizat în numele mărcii CARELESS BEAUTY ROMANIA.

1.2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a completă și/sau modifica Regulamentul oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștință publică pe site-ul www.carelessbeauty.ro.

1.4. Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.

Art 2 – Locul și durata desfășurării concursului

2.1. Concursul are loc pe pagina oficială de Facebook CARELESS BEAUTY ROMANIA și pe pagina oficială de Instagram respective https://www.facebook.com/carelessbeautyromania și https://www.instagram.com/carelessbeautyromania/ și se desfășoară pe aria geografică a României.

Concursul se defășoară în perioada 1 martie 2023 – 7 martie 2023. În cadrul extragerii premiilor, vor fi luate în considerare doar comentariile postate începând din data de 1 martie ora 10:00 până în data de 7 martie, ora 18:00.

Art. 3 – Regulamentul Concursului

3.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament al Concursului.

3.2. Regulamentul de participare/desfășurare al Concursului este disponibil, în mod gratuit, în format electronic pe pagina de website a Organizatorului, www.carelessbeauty.ro

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În caz de discrepanțe între prevederile din varianta scurtă a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Concursului și prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.4. De asemenea, orice întrebare sau nelămurire va putea fi adresată prin intermediul paginii de Facebook sau Instagram CARELESS BEAUTY ROMANIA.

Art.4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs, pe pagina de Instagram CARELESS BEAUTY ROMANIA numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în Romania și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Înscrierea în vederea participării la Concurs, presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament al acestuia.

4.2. La acest Concurs nu au dreptul să participe angajații societății S.C. DAN ELIS S.R.L. precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

4.3. Participarea la acest Concurs implică participarea voluntară, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Concurs.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs și descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. 5 – Mecanismul Concursului

5.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs:

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1)     Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)     Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Concursului menționată la Art. 2 de mai sus;

(3)      Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.Instagram.com (în cazul în care au deja cont de utilizator);

(4)       Să acceseze pe pagina de Facebook sau de Instagram a Organizatorului – CARELESS BEAUTY ROMANIA, postarea marcată drept “CONCURS / GIVEAWAY”.

(5)   Pentru a se înscrie în concurs participanții vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să eticheteze un prieten/prietena printr-un comentariu la postarea concursului.

În urma unei extrageri aleatorii, prin intermediul random.org, efectuate în data de 08.03.2023, făcută de către un reprezentant CARELESS BEAUTY ROMANIA, va fi desemnat 1 câștigător și doua rezerve, în ordinea extragerii, în total de pe ambele platforme de social media (Facebook și Instagram). Pentru cele 2 rezerve, se va urma exact aceași procedura de validare și anunțare. În cadrul extragerii vor intra doar comentariile postate în perioada campaniei definite conform Art.2.

(6)         Organizatorul nu are nici o răspundere vis-a-vis de datele completate greșit sau de omisiunile făcute de participant în procesul de înscriere.

(7)          Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica (invalida) orice conținut postat pe pagina sa de Instagram, fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicații, în cazul în care nu răspund la întrebarea de Concurs sau nu respectă cerințele din postările Concursului;

(8)          Conținutul paginii de Instagram a Organizatorului este moderat, iar orice tip de conținut necorespunzător și/ sau legături cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi înlăturate, fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicații. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs și implicit va pierde orice posibilitate de a câștiga oricare din premiile Concursului.

               Astfel, va fi descalificată automat din Concurs orice înscriere care:

          are un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic și/ sau cultural, sau care promovează violență, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, sau care promovează discriminarea pe baza de rasă, religie, sex, origine națională, dizabilități fizice sau de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane;

              conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului în cazul unor eventuale astfel de reclamații din partea terților, față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorul nu va fi ținut răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris în Concurs respectivă imagine/ respectivele imagini;

      arată consum de tutun sau alcool, înregistrări la volan, care promovează ura sau comportamente iresponsabile etc;

              nu au legătură cu natura și scopul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament;

              conțin imagini ale minorilor – vă rugăm să aveți în vedere că nu se urmărește înscrierea minorilor în concurs și nici prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, prin urmare vă rugăm să aveți în vedere aceste limitări, în caz contrar vom șterge din concurs orice date ale minorilor că nesolicitate.

Art. 6 – Premiile Concursului

6.1. În cadrul Concursului, se va acorda următorul premiu: 1 buc Magie pentru Trup Emulsie vegetală cu tuberoze și uleiuri eterice Careless Beauty si 1 buc Mască revitalizantă de față.

Valoarea premiului nu se poate cumula cu alte promoții și oferte aflate în derulare.

6.2. Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Concursului este de 768 lei.

6.3. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

6.4 Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook CARELESS BEAUTY ROMANIA, unde se desfășoară consursul și vor fi contactați prin mesaj privat în maxim 2 zile de la extragere, având la dispoziție 48 de ore pentru a răspunde la mesaj și a comunica datele pentru rezervare (numele și prenumele câștigătorului, data nașterii, numărul de telefon, adresa).

6. 5. În cazul în care potențialul câstigator nu respectă condițile de participare sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate conform articolului 6.4, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îl valida în calitate de câștigător. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate conform precizărilor din prezentul Regulament, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii, urmând aceași procedura de validare.

6.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazul în care participanții postează comentarii cu răspunsul la întrebările de Concurs în altă perioada decât cea menționată sau nu respectă toate condițiile de participare descrise în prezentul Regulament Oficial.

Art 7 – Drepturi de autor

Participanții acordă Organizatorului dreptul neexclusiv, transferabil, global și perpetuu de a folosi, în materialele de promovare ale concursului numele participanților, pozele sau alte materiale realizate în vederea concursului.

Art 8 – Drepturi și obligații

Participanții au următoarele drepturi:

8.1. să fie jurizati în mod echitabil, în aceleași condiții și după aceleași criterii.

8.2. să le fie comunicate rezultatele finale pe pagina oficială de Instagram a CARELESS BEAUTY ROMANIA. Atât juriul cât și organizatorii nu sunt obligați și nu vor oferi în mod oficial nicio altă formă de feedback în privința rezultatelor jurizarii sau a motivelor pentru care o un participant s-a calificat sau nu, a câștigat sau nu.

Participanții au următoarele obligății:

8.3. să respecte Regulamentul de participare, deciziile oficiale ale Organizatorului;

8.4. să nu conteste în nicio situație deciziile Organizatorului.

8.5. să nu angajeze public numele Organizatorilor, al Juriului al Producătorului sau al Partenerilor în contexte defăimătoare pentru imaginea acestora.

Art 9. Confidențialitatea Datelor

9.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților în conformitate cu Legea 677/2001.

9.2. Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora, inclusiv cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul participării la Concursuri viitoare și anunțării câștigătorilor.

9.3. Organizatorul are dreptul să utilizeze baza de date creată că urmare a implementării prezentului concurs, pentru a transmite participanților informații și campanii publicitare legate de obiectul de activitate al Organizatorului.

9.4. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele și imaginea lor va fi făcută publică și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plata aferentă.

9.5. Prin participarea la Concurs, Participanții acceptă că, în cazul în care vor câștigă unul dintre Premii, numele, prenumele, localitatea de reședința pot fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio și video, în mod gratuit.

Art 10 – Taxe și impozite

10.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat de participanții câstigatori ai premiilor, orice alte sarcini fiscale sau de altă natură datorate în legătură cu premiile respective, dacă este cazul, fiind în sarcina exclusivă a participanților câstigatori.

Vă dorim succes!